Onderwijsvisie | Literatuur moet je vieren, niet voeren

Onder Onderwijsvisie op 8 december 2016

img_8760

Ik heb me een tijdje vrij onzeker gevoeld over mijn onderwijsvisie: heb ik die überhaupt wel en klopt-ie dan wel, aangezien ik nog onervaren en ongediplomeerd ben? Maar het antwoord is juist: já, ik heb een onderwijsvisie van hier tot Tokio, want ik zou een boek kunnen schrijven over alles wat ik vind van het onderwijs en het schoolvak Nederlands. Die visie is dan wel een ruwe diamant, want natuurlijk weet ik nog lang niet alles wat er te weten valt. Maar die ideeën… die zijn er. En die mogen de wereld in, wat mij betreft. Want als ze mij als docent en mijn lessen inspireren, dan zijn ze vast wel iets waard. Waar die onderwijsvisie van mij dan precies over gaat? Nou, bijvoorbeeld het literatuuronderwijs. Want daar mankeert nog wel het een en ander aan.

Lees meer…

Mijn beperkingen en het lesgeven

Onder Studeren en lesgeven op 1 juni 2016

Beperkingen en lesgeven

Sinds ik de lerarenopleiding doe en stage loop, ben ik mij veel meer bewust van het verschil tussen mijn beperkingen en mijn ziekte. Die twee gingen eerst hand in hand: door de ziekte is het lastiger om te lopen, te zien en te horen en dat is nu eenmaal zo, niets aan te doen, we dealen er gewoon mee, allang geaccepteerd. Maar toen ik ging lesgeven en ontdekte hoe lástig dat eigenlijk is als je niet goed ziet en hoort, kwam ik voor een heel nieuw stukje acceptatie te staan. Want in dat soort situaties word ik er pas écht mee geconfronteerd en moet ik pas écht op zoek naar compensatie en positieve tegenhangers. En dat is soms echt heel erg moeilijk, en het kan me ook echt heel erg onzeker maken.

Lees meer…

Het eindexamen Nederlands: tekstbegrip en taalbewustzijn

Onder Onderwijsvisie op 17 mei 2016

Eindexamen

De eindexamens zijn in volle gang en vandaag staat het laatste examen Nederlands op de planning, voor de vmbo-leerlingen om precies te zijn. En o mán, wat een discussies over de variant voor havo en vwo ben ik de afgelopen week tegengekomen op sociale media en op nieuws- en opiniesites! Ik heb zelf het examen nog niet gemaakt, maar heel eerlijk gezegd durf ik dat ook niet meer met alle kritiek die erover geuit wordt. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik ook nooit zo heb nagedacht over hoe goed dan wel slecht dat examen Nederlands eigenlijk is: zowel op het vmbo als de havo maakte ik het gewoon zonder bijgedachten. ‘’Dit is gewoon het examen, punt.’’ Maar pas nu, met alle ophef, realiseer ik me dat ik als docent Nederlands wel degelijk een mening kan hebben over dat examen. Misschien zou dat zelfs wel moeten. Want met een paar van die felle kritiekpunten ben ik het eigenlijk wel heel erg eens.

Lees meer…

Assertiviteit: de sleutel tot (mijn) succes

Onder Onderwijsvisie, Self improvement op 19 april 2016

Assertiviteit

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat ik mijn havodiploma haalde, de middelbare school vaarwel zei en koers zette naar het hbo. Een spannende en grote stap, want voor het eerst zou ik de wereld van het regulier onderwijs in gaan: geen vanzelfsprekende aanpassingen, geen maatwerk, geen lotgenootjes, geen zorg, geen ruime mogelijkheden. Natuurlijk bleek al heel snel dat er toch wel heel veel mogelijk was om te zorgen dat ik mijn studie op mijn manier zou kunnen doorlopen, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet van tevoren. Een poos terug werd ik uitgenodigd op mijn middelbare school om te komen praten over de overstap van (voortgezet) speciaal onderwijs naar hbo en mijn spreekpunt werd assertiviteit. Pas op dat moment besefte ik hóe belangrijk het eigenlijk is om assertief te zijn in het leven. Zeker als je je in een benadeelde positie bevindt.

Lees meer…

Hoe ik mijn lessen voorbereid

Onder Onderwijsvisie op 12 april 2016

Lessen voorbereiden

Lessen voorbereiden heeft bij mij een behoorlijke evolutie doorlopen. Het begon in het eerste jaar met de verplichte formulieren, in het tweede jaar leerde ik dat een beetje loslaten en werkte ik vooral met de methode en mijn eigen aanvullingen daarop en nu in het derde jaar ben ik weer een heel ander pad aan het bewandelen. Het ligt ook enorm aan de school en de leerlingen natuurlijk, en aan wat zij gewend zijn. Ik vind het heerlijk om een beetje te experimenteren en dat is maar goed ook, want als je heel erg vasthoudt aan je eigen maniertjes en voorkeurtjes lukt het niet. Maar ik denk nu dat ik een fijne manier van voorbereiden heb gevonden en die wil ik graag delen!

Lees meer…

Over leesclubs, vrij lezen en leesbeleving

Onder Onderwijsvisie op 5 april 2016

Fictieonderwijs

Fictie is een onderdeel van het vak Nederlands dat ik altijd heel lastig heb gevonden, al vanaf het moment dat ik op mijn eerste stage ontdekte dat mijn eigen enthousiasme voor het lezen me een beetje blind maakte voor de aversie van mijn leerlingen. Mijn idee om elke les te eindigen met een leeskring sneuvelde na een paar keer jammerlijk en toen ik Literatour gebruikte als thema voor een les over het invullen van formulieren, was het wel duidelijk dat het idee van schrijversbezoeken de leerlingen absoluut niet blij maakte. Het is natuurlijk ook vaak tricky: je kunt leerlingen leesplezier niet opdringen en evenmin kun je ze laten inzien hoe waardevol het kan zijn als het gewoon niets voor ze is. Toch ben ik een paar weken geleden aan de slag gegaan met fictie met mijn tweedeklassers, en… het gaat geweldig! Mijn angst voor fictie is bij deze overwonnen.

Lees meer…

Inspiratiemiddag voor starters: inzichten en handvatten

Onder Onderwijsvisie, Studeren en lesgeven op 15 maart 2016

CdHDgaZW4AIUR3k

Bron beeld: Femke Cools (Twitter)

Jezelf ontwikkelen als competent docent, dat is het doel van de extra-curriculaire activiteiten die we als onderdeel van het afstuderen moeten uitvoeren. Lezingen, workshops, evenementen, cursussen: alles wat maar met het onderwijs of het schoolvak Nederlands te maken heeft en niet door de Hogeschool wordt georganiseerd, telt mee voor de 36 uur en tientallen pagina’s aan verslagen. Wij als studenten grijpen zo ongeveer alles aan wat we voorbij zien komen, ‘omdat het gebruikt kan worden voor het ECA-dossier.’ En zo kamen we ook terecht bij de Startersmiddag van afgelopen woensdag: een bijeenkomst voor startende en aankomende leraren met workshops van experts. Voor mij was het de eerste keer dat ik zo’n bijeenkomst voor leraren bijwoonde: spannend, maar wel op een heel positieve manier! Want als iemand die graag bezig is met onderwijsvisie en het verkennen van grenzen in het onderwijs leek het me enorm interessant.

Lees meer…

Mijn vakdidactisch probleem: schrijfvaardigheid

Onder Onderwijsvisie op 8 maart 2016

Schrijfvaardigheid

Schrijfvaardigheid is altijd al iets geweest waar ik heel graag mee aan de slag wilde in het lesgeven. Ik vind het zelf superleuk om te schrijven (goh, dat wisten jullie nog niet) en kon niet wachten om dat plezier over te brengen op mijn leerlingen. Dat dat een wat ingewikkeldere kwestie zou blijken te zijn, daar kwam ik al achter toen ik tijdens mijn eerste stage mijn brugklasleerlingen een artikel wilde laten schrijven (ja echt). Ik kreeg toen, en dat zal vast geen verrassing zijn, teksten aangeleverd van twee tot vier regels en bedacht me dat ik dat niet helemaal slim had aangepakt. Begin dit jaar ging ik er opnieuw mee aan de slag, dit keer met een tweede klas. En opnieuw ging het niet helemaal zoals ik voor ogen had.

Lees meer…

Hoe ver moet digitaal onderwijs gaan?

Onder Onderwijsvisie op 1 maart 2016

Digitaal onderwijs

Tijdens mijn stage vorig jaar had ik steeds een digibord tot mijn beschikking. De les startte steevast met een rondje Beter Spellen als opwarmertje en meestal eindigde ik met een Kahoot-quiz om te checken of alles was overgekomen en om de transfer naar de volgende les of de pauze relaxter te laten verlopen. Maar dat niet alleen: ik maakte ook bij elke les gebruik van PowerPointpresentaties waarop uitleg en oefeningen stonden. Groot was dan ook de omschakeling naar de stage van dit schooljaar: geen digibord in de klas. Geen Kahoot, geen Beter Spellen, geen PowerPoints. Mijn vakcoach gaf wel aan dat het bord in de klas geplaatst kon worden, maar ik kan er nou ook weer niet zó goed mee omgaan dat ik weet hoe de installatie werkt en zo. Dus… ik geef heel ouderwets klassikaal les. En dat bevalt eigenlijk best goed: waarom zou het ook eigenlijk niet? Docenten hebben eeuwenlang zonder smartphones en computers lesgegeven en dat is ook gewoon efficiënt. Maar is het ook de beste manier?

Lees meer…

Onderwijs, lesgeven en Nederlands anno 2026

Onder Onderwijsvisie op 23 februari 2016

Onderwijs anno 2026

Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn studie, maar dat betekent niet dat ik komend studiejaar al ga afstuderen. Helemaal niet zelfs: volgend jaar wordt eerder een soort tussenjaar om vakken in te halen en wat extra ervaring op te doen op stage. Het jaar daarna ga ik pas het afstudeertraject in, dat waarschijnlijk in mijn geval ook weer twee jaar zal duren: in totaal wordt het waarschijnlijk een zesjarige studie – en dan kan alles natuurlijk nog meevallen, maar veel langer zal het in ieder geval niet zijn. Ik denk dat ik daarna nog een universitaire (pre-)master wil doen, dus voordat ik daadwerkelijk voor de klas sta, is er wel wat tijd verstreken. Hoe zie ik het eigenlijk voor me, straks als ik daadwerkelijk ga lesgeven? Hoe zie ik het onderwijs van de toekomst voor me, en hoe het schoolvak Nederlands?

Lees meer…